Vrij werk

De ‘Mens’: sinds jaar en dag een van de meest geliefde thema’s in de beeldende kunst. Dat is niet verwonderlijk, we zijn gefascineerd door het beeld van de mens. We spiegelen ons aan de ander en meten ons met hem of haar. Het kijken naar de ander vertelt ons iets over onszelf; over wie zijn, wie we wíllen zijn, of wat we juist verachten.

Ook in mijn werk heeft de menselijke figuur altijd centraal gestaan. Of ik nu teken, fotografeer of schilder, altijd gaat het over mensen. De mens is een dynamisch, boeiend onderwerp.

Ik ga in mijn werk meestal uit van foto’s, al dan niet zelf genomen. De keuze voor die ene foto wordt bepaald door een bepaalde blik, de vorm van een gezicht, een houding of een sfeer die me aanspreekt. Ik zoek, knip en plak, verander achtergronden, verkleur en verteken net zo lang tot ik een beeld heb dat mij boeit. Dàn pas ga ik schilderen, want dàt beeld wil ik op een doek vastleggen.

Ook maak ik actuele thema’s tot onderwerp van mijn werk, zoals de maakbaarheid van de samenleving op facebook en het ideaalbeeld en de rol van de vrouw in de eenentwintigste eeuw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *